Black Phantom Chlorite in Quartz Cluster

Chakra

Element


Black Phantom Chlorite in Quartz Cluster

Black Phantom Chlorite in Quartz Cluster คือ Quartz Cluster ที่มี Black Chlorite ขึ้นอยู่ข้างใน และมี Hematite เกาะอยู่รอบนอก Specimen นี้เป็น rare item มากๆ

Black Phantom Chlorite in Quartz Cluster เป็นหินที่มีพลังงานรุนแรงมาก เปรียบเทียบได้กับพลังของ “ฟ้าผ่า” เป็นหินคริสตัลที่ถูกส่งมาให้กับมนุษย์ที่ไม่ธรรมดา และต้องการทำ spiritual healing โดยเฉพาะ

การสมาธิกับ Black Phantom Chlorite in Quartz Cluster ทำให้เราสามารถเข้าถึงบาดแผล หรือ ปมในอดีต ที่ขวางกั้นการเติบโตทางจิตวิญญาณได้ เพื่อให้เราได้พิจารณาและเคลียร์ปมเหล่านั้น (เสริมกันกับ Elite Shungite, Galena, Dioptase)

Black Phantom Chlorite in Quartz Cluster ช่วยสนับสนุนเราในการเคลียร์ karmic pattern ที่วนมาซ้ำๆ หลายภาพชาติ ด้วยการส่ง spiritual light เข้ามาสนับสนุนเราขณะที่นั่งสมาธิ เพื่อทำให้การพิจารณากรรมของเราเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับคนที่ต้องการถอนคำสาป (revoking curses), ถอนคำสาบาน, ถอน contract, ถอน binding การทำสมาธิกับ Black Phantom Chlorite in Quartz Cluster จะนำพาเราไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์นั้นได้ (ให้ใช้คู่กับ Clear Quartz แท่งใหญ่ๆ)

Black Phantom Chlorite in Quartz Cluster ถือเป็นหินที่มีบทบาทสำคัญต่อการทำ spiritual evolution และ spiritual transcend ผ่านการ activate จักระทั้ง 7 และ channel spiritual energy จำนวนมากลงมา ก่อเกิดเป็น deep spiritual cleansing และ spiritual initiation (เสริมกันมากกับ Moldavite)

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก