Black Orbicular Oolitic Jasper

แสดง %d รายการ

Chakra

Element


Black Orbicular Oolitic Jasper

**ไม่มีในไทย

Oolite เป็นหินที่หายาก เกิดจากการตะกอนของซากสัตว์ ปะการัง ตะไคร่ ในน้ำทะเลที่ตื้น สงบ และมีความอบอุ่น โดยสีของ oolite จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ วัสดุที่ตกตะกอน และ iron oxide ที่ผสมอยู่

Oolite ทำให้เราวางตนไว้อยู่ใน “ความพอดี” คือไม่มากไป หรือ น้อยเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

Oolite ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยพอที่จะเป็นตัวเอง และจัดสมดุลระหว่างความต้องการของตัวเองและของผู้อื่นได้อย่างลงตัว

Oolite สอนให้เรารู้จัก “ใคร่ครวญ” ตัวเอง ผ่านการทำสมาธิเพื่อให้รู้จักวางอารมณ์หลายอย่างลงไป และ ตอบสนองกลับไปอย่างเหมาะสมพอดีกับเรื่อง และกับคน

พลังงานของ Oolite นำมาซึ่งความรู้สึกผ่อนคลายในการใช้ชีวิตมากขึ้น ทำให้เราไม่เร่งรัดเพื่อผลลัพธ์จนเกินไป และรู้จักที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เรารัก ในแต่ละวัน เรียกได้ว่าใครที่ต้องการจัดสมดุลชีวิตใหม่ เครียดให้น้อยลง และรู้จักที่จะมีความสุขมากขึ้น การสมาธิกับ Oolite คือตัวช่วยสำคัญ

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

-70%