Black Flower Agate

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

Chakra

Element


Black Flower Agate

**ไม่มีในไทย

Black Flower Agate มีสีดำที่เกิดจากแร่ธาตุที่ชื่อว่า Basalt และทำให้ Black Flower Agate มีพลังงานที่พิเศษจาก Agate ทั่วไปตรงที่ทำทุกอย่าง “ยุติลงด้วยดี”

Black Flower Agate คือ “หินกำจัดปัญหา” แบบที่เรียกได้ว่า ที่ได้มีปัญหาที่นั่นพึงมี Black Flower Agate เพราะเป็นหินที่จัดการกับมุมมองของเราต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี… หลายอย่างในชีวิตที่เรามองว่าเป็นปัญหา สำหรับคืนอื่น มันอาจเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้ แต่การที่เราจะจัดการปัญหาได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับมุมมองที่เรามีต่อปัญหา เป็นสำคัญ

Black Flower Agate ทำให้เรามีมุมต่อเรื่องราวต่างๆ ตามธรรมชาติของมัน และเห็นว่ามันมีวิธีการตามธรรมชาติที่จะช่วยจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้เราไม่เครียด และพบวิถีที่ดีในการรับมือกับสิ่งที่เกิดไปได้ ดังนั้นคนที่นั่งสมาธิกับ Black Flower Agate เป็นประจำ จึงเป็นคนที่มีความสงบในจิตใจ ไม่คิดมาก หรือกังวลอะไรมาก

Black Flower Agate ยังมีความสามารถในการ transmute energy ของห้องให้ดีขึ้น เพียงแค่ตั้งไว้ บรรยากาศที่ค่อนข้างอึมครึม ร้อนรน หรือร้อนใจ ก็จะค่อยๆ คลายลงได้

สำหรับคนที่กำลังอยู่ในช่วงที่จิตวิญญาณมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จะอะไรๆ ในชีวิตเกิดขึ้นแบบกระทันหัน และตั้งตัวแทบไม่ได้ พลังงานที่เต็มไปด้วยความสงบนิ่งของ Black Flower Agate จะค่อยๆ พาเราเดินต่อไปข้างหน้า อย่างเชื่อมั่น และจัดการกับการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นด้วยสติปัญญา

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ