Black Cherry Blossom Agate

Upload Image...

Chakra

Element


Black Cherry Blossom Agate

**ไม่มีในไทย

Black Cherry Blossom Agate คือตัวแก้ความแปรปรวนภายในจิตใจที่ทำให้ออกอาการคุ้มดีคุ้มร้าย บางทีมุ่งมั่นบางครั้งสับสน ท้อแท้, บางครั้งเหมือนจะคิดได้ บางทีก็เหมือนกลายจะเป็นบ้า ด้วยการทำการ grounding negative energy ออกจากตัวเรา และ stabilize ทุกอย่างจนเรามีสติมากขึ้น

Black Cherry Blossom Agate ทำให้เราสามารถจัดการชีวิตเราได้ดีขึ้น ลงตัวมากขึ้น ด้วยการลดความสับสน ความโลเล

Black Cherry Blossom Agate สอนให้เราทำวันนี้ให้เกิดเป็นวันหน้าที่ดีที่สุดมากกว่า จะนั่งกังวลว่าวันข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไร ดังนั้นจึงเหมาะกับคนที่มักกังวลล่วงหน้าจนไม่สามารถทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันได้ดีเท่าไหร่

Black Cherry Blossom Agate สอนให้เราเข้าใจว่า ไม่มีใครเกิดมาพร้อมทุกอย่าง แต่เราสามารถทำทั้งๆ ที่ไม่พร้อมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ Black Cherry Blossom Agate ยังสนับสนุนให้เราพาตัวเองไปอยู่ในที่ๆ ให้ความมั่นคงทางจิตใจ มากกว่าจะทนอยู่ในที่ๆ บั่นทอนความรู้สึกของเราอยู่ตลอดเวลา

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก