Chakra

Element


Black Agate

ลักษณะคล้าย Onyx มาก ต่างกันตรงที่ลักษณะของลวดลายหิน Onyx จะเป็นเส้นขนาน ในขณะที่ Black Agate จะเป็นเส้นคด

Black Agate หรือ “หินต้านบ้า” เป็นหินที่ต้องมีติดตัวไว้ในสภาวะที่เราใกล้จะบ้าแล้ว เพราะจะทำให้เราไม่เสียสติไปเนื่องจากการสูญคนรัก ของรัก หรือ ปัญหารุนแรงในความสัมพันธ์ เพราะโดยปกติแล้ว ในสภาวะแบบนี้จะทำให้เกิด ความเสียใจจนสุดจะทนจนทำอะไรบ้าๆ ลงไป… ความโกรธเกลียด… ความรู้สึกผิด… ความไม่พอใจเอามากๆ

Black Agate จะยับยั้งความรุนแรง และค่อยๆ บรรเทาอารมณ์เหล่านี้ออกไปให้ ทำให้ระยะเวลาของความทรมานหดสั้นลงไปด้วย ปกป้องเรา ทั้งทางร่างกายและอารมณ์ ไม่ให้พังไปกว่านี้ ในสถานะการณ์ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย กดดัน ลำบากใจ เพื่อที่เราจะได้มีสติในการคลี่คลายสถานการณ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้

Black Agate เป็นหินที่ทำให้เรายังเดินต่อไปได้มั่นคง ด้วยพลังแห่งการ grounding ทำให้เรายังคงเชื่อมโยงกับตัวตนภายใน (inner self) แม้ว่าชีวิตจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายร้อยแปด ความเครียด ความสับสน

Black Agate ทำให้เราหยุดสะสม และเก็บกดอารมณ์แย่ๆ เหล่านั้นไว้ ด้วยการปล่อยมันออกมา และให้ตัวเองได้เป็นอิสระจากมัน

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก