แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

Bismuth-thumbnail

Chakra

Element


Bismuth

**ห้ามโดนน้ำ
Fast clearing and charging

Bismuth เป็น Lab Made Crystal ที่มีคุณสมบัติดีงาม (สิ่งใดที่มนุษย์ทำเพื่อมนุษย์ด้วยกัน ย่อมมาจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และก่อเกิดผลลัพธ์ที่ดีชัดเจน)

Bismuth คุณภาพผลิตโดยเยอรมัน ทำงานกับทุกจักระ ด้วยการ clear, clean, balance, และ charge ทุกจักระอย่างรวดเร็ว

Bismuth มีบทบาทในการทำ consciousness transformation และทำได้รวดเร็วมาก หากร่างกายของผู้ที่นั่งสมาธิกับ Bismuth พร้อม

Bismuth จัดสรรปัจจัยในตัวเราให้เอื้อต่อการเติบโตทั้งอารมณ์ ความคิด และจิตวิญญาณ

Bismuth ทำหน้าที่เหมือน super charger ผ่านการทำสมาธิแม้เพียงสั้นๆ ก็จะมีแรงทำงานต่อได้ยาวๆ และข้ามผ่านความยากลำบากต่างๆ ไปได้

Bismuth เหมาะกับการให้ทีม ทำสมาธิร่วมกัน เพราะจะทำให้ทุกคนทำงานประสานเป็นหนึ่งเดียว ก่อเกิด exponential result

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

สินค้าหมดแล้ว