Azurite Sun On White Kaolinite

แสดง %d รายการ

Chakra

Element


Azurite Sun on Kaolinite

Azurite Sun on Kaolinite เป็นการรวมตัวอย่างมหัศจรรย์ของแร่ที่หายากมากๆ ทั้ง 2 ชนิด คือ Azurite Sun และ Kaolinite.

Azurite Sun on Kaolinite เป็นหินพิเศษคู่มือนักธุรกิจเงินล้าน เพราะเป็นหินที่ทำให้มองทะลุความจริงที่เป็นอยู่ แล้วเห็นทางไปต่อแม้ในทางตัน… เห็นทางใหม่ แม้ไม่รู้ว่าทางไหน

เพราะเราไม่มีวันรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา เพราะการใช้ชีวิตให้มีความสุขคือการเต็มใจอยู่ในพื้นที่ ที่เรียกว่า “The Unknown” Azurite Sun on Kaolinite สอนให้เราอยู่ได้กับความไม่รู้ และพร้อมเปิดรับการไกด์จาก Universe

Azurite Sun on Kaolinite สอนให้เราเข้าใจว่าไม่มีความจริงในความคิด ในคำพูดคน และในสิ่งที่คนทำให้เห็น แต่ความจริงนั้นอยู่ใน ”พลังงาน” และ Azurite Sun on Kaolinite สอนให้เราอ่านพลังงานของคนได้แม่นยำมาก ทำให้เรารู้ว่าใครที่จะเลิกคบ ใครที่จะรักษาระยะห่าง และใครที่ควรรักษาไว้ในชีวิต

Azurite Sun on Kaolinite ป้องกันเราจากการ “คิดผิด” ดังนั้นโอกาสที่เราจะพลาดจึงต่ำมาก

Azurite Sun on Kaolinite ไม่เพียงแค่สนับสนุนเราให้ไปต่อ ต่อไป โดยไม่ล้มเลิกกลางทาง แต่ยังทำให้ไปสู่คำว่า “ที่สุด” ในสิ่งที่เราทำ แบบที่ใครก็ไม่สามารถทำแบบที่เราทำได้

Azurite Sun on Kaolinite เปิดตาที่สามของเราไปยังทุก dimensions ทำให้เราเข้าใจอดีต, เห็นอนาคต, เห็นความเป็นไปได้, เห็นโอกาสดีๆ, เห็นวิธีที่ได้ผล, เห็นธาตุแท้ของคน และ เห็นความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

เสริมกันกับ Lapis Lazuri, K2 Jasper, Trolleite

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ