Apophyllite Stalactite

แสดง %d รายการ

Chakra

Element


Apophyllite Stalactite

Apophyllite Stalactite หรือ Clear Apophyllite กับ Stilbite ที่ก่อตัวขึ้นติดกันเป็นแนวยาว โดยการเกิดขึ้นในลักษณะนี้เป็นอะไรที่พบได้อยากมาก จึงทำให้ Apophylite Stalactite เป็นหินที่นักสะสมจะไม่ยอมพลาดไปได้เลย

Clear Apophyllite เป็นเครื่องมือ ในการเชื่อมต่อกับ Spiritual Guide and Higher Self เพื่อรับ Spiritual Information

ทำให้เข้าใจ Spiritual Information และ บรรลุธรรมได้ดี และยังช่วยให้คนที่รู้สึกท้อแท้ และหมดศรัทธาในเส้นทางแห่งจิตวิญญาณ สามารถมีแรงบันดาลใจในการทำงานกับตัวเองกลับมาใหม่

Clear Apophyllite ทำหน้าที่กำจัดพลังงานลบๆ ออกจากสิ่งแวดล้อมของเรา แล้วทำให้สถานที่ที่เราอยู่นั้นเพราะกับการทำกิจกรรมทางจิตวิญญาณ หรือการพัฒนาคนเองผ่านการเชื่อมโยงกับ Light

Clear Apophyllite เมื่อนำมาคล้องคอติดตัว จะทำให้เราค้นพบสิ่งที่มักกวนใจเราในแต่ละวัน สิ่งเหล่านั้น หรือคนเหล่านั้นทำให้จิตใจเราแย่ลงแบบไม่รู้ตัว
การที่เราตระหนักได้มากพอที่จะทำให้เราหันไปมองด้วยสติ เพื่อพิจารณาทำความเข้าใจมุมมองความคิดที่ทำให้ยึดติดกับเรื่องนั้น หรือคนแบบนั้น แล้วหันมาจัดการต้นเหตุที่ตัวเรา และปล่อยวางมุมมองความคิดของเราที่ทำให้คนเหล่านั้นยังวกวนในชีวิตไปได้ ส่งผลให้ความรู้สึกของเราดีขึ้น และ vibration สูงขึ้น

Stilbite ทำให้ความคิดของเราเงียบลง เราจึงเข้าสู่สภาวะสมาธิได้อย่างรวดเร็ว

เหมาะสำหรับ for healing room, meditation room ด้วยการวางเป็น grid 5 ตำแหน่ง

  • สมาธิวางที่ 3rd Eye: เห็นอนาคต เดินทางข้ามมิติ
  • สมาธิวางที่ heart chakra: connect to divine love
  • สมาธิวางที่ crown chakra: เปิดการสื่อสารกับ guides และ angel
  •  + Tibetan Tektite = Kundalini Awakening
  •  + Selenite = การรวมตัวกับ Higher Self
  •  Good with Ascension stone: scolecite, Natrolite, Danbrite

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

-60%
1,134฿