Apophyllite Crystals with Stilbite on Black Chalcedony Cluster

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

Chakra

Element


Apophyllite Crystals with Stilbite on Black Chalcedony Cluster

**ไม่มีในไทย

Apophyllite Crystals with Stilbite on Black Chalcedony Cluster
เป็นหินที่ทำงานกับ Consciousness ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ collective consciousness หรือ consciousness องค์รวม

คนที่สมาธิกับ Apophyllite Crystals with Stilbite on Black Chalcedony Cluster
จะสามารถ raise consciousness องค์รวมได้ด้วยการ ทำ quantum leap กับ consciousness ของตัวเอง แล้ว กระจาย consciousness ใหม่นั้นออกไปทั่วอาณาบริเวณรอบด้าน (เสริมกันกับ Jamesonite with Fluorite & Quartz) ก่อเกิดเป็นสภาวะองค์รวมของการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล และ เป็นสุข

คนที่มี soul purpose ในการทำ Collective Transformation จะสมาธิกับ Apophyllite Crystals with Stilbite on Black Chalcedony Cluster
เพื่อทำ Collective Transformation เป็นประจำ เพื่อส่งเสริมการตื่นรู้ให้เกิดขึ้นกับองค์รวม

Apophyllite Crystals with Stilbite on Black Chalcedony Cluster
เป็นเครื่องมือในการทำ space clearing และ land protection โดยพลังงานของ Clear Apophyllite on Black Chalcedony จะทำให้หน้าที่ครอบพื้นที่ไว้ เพื่อเคลียร์พลังงานลบ และ ป้องกันพลังงานที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามา

Apophyllite Crystals with Stilbite on Black Chalcedony Cluster
ยังสามารถนำไปใช้สมาธิในพื้นที่ที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงทาง consciousness อีกด้วย เช่นในพื้นที่ที่มีแต่การแก่งแย่งอำนาจ, เอารัดเอาเปรียบกัน, อิจฉาริษยา เบียดเบียน ทำร้ายกัน

การทำสมาธิโดยบุคคลที่มีความเป็น channeller หรือ medium จะส่งผลให้ consciousness องค์รวมเปลี่ยนไป และดีงามขึ้น

ทำงานร่วมกับ – Stilbite พาเราเข้าสู่ความสงบได้รวดเร็วมาก ช่วยดับเสียงในหัวได้ทันที และหยุดการทำงานของความคิด ทำให้เรากลับมา center ที่ลมหายใจได้ดี

เพราะความฝันคือสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านการทำงานของจิตใต้สำนึก เราจึงมักจำความฝันเราไม่ได้ (ความจำ = จิตสำนึก) การสมาธิกับ Stilbite จะทำให้เราจำความฝันเราได้ จึงเหมาะเอาใส่ไว้ใต้หมอนเพื่อให้สามารถจดจำความฝัน เพื่อกลับมาพิจารณาทบทวนฝันได้ และยิ่งถ้าเรามีการทำบันทึกความฝันไว้ด้วย Stilbite ก็จะยิ่งเพิ่มความฝันให้เรา เพื่อพิจารณาและเรียน พูดได้ว่าความฝันจะกลายเป็นพื้นที่แห่งการเข้าใจตน และพัฒนาตนเอง ผ่านการทำงานกับ Stilbite

Stilbite ยังช่วยดับความคิดสับสน มองอะไรไม่ออก จับต้นชนปลายไม่ได้ ทำให้เรานิ่งขึ้น และมีสติมากขึ้น

Stilbite ทำให้เราสามารถโฟกัสกับไอเดียของตัวเองได้ดี ด้วยการปล่อยวางความกลัวผิด และสามารถแยกแยะอิทธิพลจากปัจจัยแวดล้อม และคนรอบข้างออกจากการตัดสินใจของเราได้ เรียกได้ว่าเป็นหินที่ช่วยกำจัดความโลเล เลือกไม่ได้ เปลี่ยนไปมา ได้ดีมาก

ช่วยขยายการรับรู้เกี่ยวกับ “ตัวตน” หรือ Self มากกว่าที่ถูกจำกัดด้วย Physical Self ทำให้เปิด Awareness กว้างขึ้น และรับรู้ตัวตนที่มีอยู่ในมิติอื่นๆ ได้

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

-50%
Original price was: 56,875฿.Current price is: 28,438฿.
-50%
Original price was: 59,550฿.Current price is: 29,775฿.
-50%
Original price was: 13,880฿.Current price is: 6,940฿.