แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

Amethyst-thumbnail

Chakra

Element


Amethyst

คุณสมบัติรวมของ Amethyst คือ

 1. Divine Connection : ด้วยการกระตุ้น higher mind ทำให้เราเกิดสติพิจารณาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างเท่าทัน
 2. โดยธรรมชาติแล้ว Amethysts กระตุ้น Psychic Abilities เพราะกระตุ้นการทำงานของ higher chakra: 6, 7, all above etheric
 3. เคลียร์ Negative Energy ใน environment ที่อยู่ จึงนิยมวาง Amethyst ไปตามที่ต่างๆ ของห้อง ที่เราอยู่อาศัย
 4. ป้องกันเราจากพลังงานลบๆ และ entities ต่างๆ
 • ทำงานได้ดีเยี่ยมกับ Moldavite ในการเพิ่ม protection bubble (เกราะแก้วป้องกัน)
  เสริมความสามารถในการคุ้มครองป้องกันกับ Black tourmaline in Quartz, Obsidian, Jet,
 • Spiritual connection จะเพิ่มขึ่นมากเมื่อ ใช้ amethyst ร่วมกับ Natrolite, Scolecite, Phenacite
 • Smoky Quartz, Clear Quartz, Citrine, chrysoprase, Opal, Tiger Eye และ Chalcedony ทุกชนิด
 • เพิ่ม Violet Ray of Light ด้วยการสมาธิร่วมกับ Purpulite
 • Epidote + Amethyst : extra protection from negative energy

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ