Amethyst Druzy Flower Crystals with Calcite on Matrix

แสดง %d รายการ

Chakra

Element


Amethyst Druzy Flower Crystals with Calcite on Matrix

Amethyst Druzy Flower Crystals with Calcite on Matrix คือหินที่สยบความคิดลบทันควัน กำราบ Ego ทันที ดังนั้นใครที่เริ่มรู้สึกไม่พอใจขึ้นมา หากเอา Amethyst Druzy Flower Crystals with Calcite on Matrix มานั่งสมาธิด้วย จะสามารถหยุดพลังลบที่ใกล้จะปะทุลงไปได้

Amethyst Druzy Flower Crystals with Calcite on Matrix ชำนาญมากในการ Clear ความคิดที่เยอะไปหมด ให้ออกไป เหมาะกับคนที่หยุดคิดไม่ได้ หรือ กังวลไม่หยุด

Amethyst Druzy Flower Crystals with Calcite on Matrix ช่วย Grounding ทำให้อารมณ์ที่กระตุ้นความคิดให้วกวนและยึดติดจางลง จนสามารถปล่อยวางเรื่องนั้น และคนๆ นั้นไปได้จากหัว ทำให้เราโล่งขึ้น เบาขึ้น

Amethyst Druzy Flower Crystals with Calcite on Matrix ช่วยยุติการมโนไปเองว่าใครคิดอะไร กับเรา? จะทำอะไรกับเรา? เพราะการคิดเหล่านั้นเป็นการตีความของเราขึ้นมาเองทั้งสิ้น และมักส่งผลให้เราไม่กล้าทำ… ไม่กล้าตัดสินใจ…

Amethyst Druzy Flower Crystals with Calcite on Matrix ทำให้เรา “หยุดคลั่ง” ไม่ว่าจะเป็นการคลั่งในตัวบุคคล หรือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การนั่งสมาธิกับ Amethyst Druzy Flower Crystals with Calcite on Matrix จะทำให้เราเกิดความสงบขึ้นมาได้มาพอที่จะเห็นได้ว่า “เราบ้าของเราเองไปคนเดียว” แล้วเลิกหมกมุ่นไปได้

Amethyst Druzy Flower Crystals with Calcite on Matrix เรียก “สติกลับ” ให้อยู่กับเราได้ไว แม้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะชวนประสาทแดกแค่ไหน… น่ากังวลใจเท่าไหร่ก็ตาม… เราจะสามารถเบรคความปั่นป่วนภายในที่กำลังปะทุให้หยุดลงไป

Amethyst Druzy Flower Crystals with Calcite on Matrix ชวยป้องกันเราจากการคิดร้ายของคนอื่น ได้ดี ด้วยการทำให้เขาไม่รู้สึกสนใจ หรือ ติดใจอะไรกับเรา (เสริมกันกับ Purpurite)

สมาธิร่วมกับ Smoky Quartz เพื่อทำให้เราเคลียร์พลังงานลบๆ ออกไปได้ไวขึ้น

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

-50%