Divine Feminine Wisdoms

“The worst pain brings the greatest change.“ แปลว่า “ความเจ็บปวดอันแสนสาหัส นำพาความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่”

1

พูดง่ายๆ คือ ความเจ็บปวดทำให้เราเกิดการเรียนรู้ และ เปลี่ยนไปมาก เพราะความเจ็บปวดอันเป็นที่สุด จะทำให้เราหยุดทำแบบเดิม แล้วเลือกทำแบบใหม่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง

2

การที่ความเจ็บปวดจะเป็นผลดีกับเราได้นั้น เกิดจากการที่เราเหนี่ยวนำ Divine Feminine Wisdoms เข้ามาเป็นหลักใจในการรับมือ เพื่อให้สิ่งที่เป็นทุกข์ไม่ทำให้เราต้องทนทุกข์ทรมาน แต่สามารถปล่อยความทุกข์ไปได้ไว จนเติบโตไปเป็นคนที่มีปัญญา มีความสบายใจ มีความเจริญ

3

ประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวมา ส่งผลให้เกิดการสร้างใหม่ที่ยิ่งใหญ่ และมั่นคงกว่าครั้งไหนๆ ปัญหาจึงไม่ใช่ปัญหา แต่กลับเป็นการปิดประตูต่อวิธีการที่ไม่ใช่ เพื่อส่งเราไปสู่ประตูบานใหม่ที่เปิดหนทางไปสู่ความสุข ความสำเร็จอันแท้จริง

4

ความโชคดีต้องการคนที่ตั้งใจมากพอ คิดมาดีพอ ลงมือทำอย่างเต็มกำลัง และพร้อมรับมือกับทุกปัญหาด้วยหัวใจของคนที่ต้องการรับผิดชอบให้สิ่งที่ทำนั้นให้ออกมาดี

กำไล Divine Feminine Wisdoms ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนที่ทำสมาธิกับกำไลนี้ สามารถ

integrate feminine wisdoms ของ 5 Divine Mother  เข้าสู่การเป็น ของตนเอง คือ Kuan Yin, ISIS, Mother Marry, Goddess Tara, Kali Ma

เข้าถึงความจริงในตน แล้วสามารถนำความจริงที่ค้นพบนั้นมาสร้างชีวิตให้ออกมาดีตามต้องการ ทั้งกับตัวเอง และผู้อื่น

ครอง consciousness ของ Highest Good of All

กำไล Divine Feminine Wisdoms มาพร้อมกับ Angel Number 2222

Trust that everything will turn out for the highest good of all in the long-term, so do not put your energies into negativities such as fear or worry, but rather, be aware that all is being working out by spirit for the highest good of all involved.

หิน หรือ Crystal ที่ใช้คือ

BLUE APATITE

..

 • กระตุ้นการทำงานของจิตใต้สำนึกในการนำพาไปสู่ทางออกของปัญหาอย่างชาญฉลาด และพอเราไปสู่จุดที่เรียก “อ๋อ! มันอย่างนี้นี่เอง” กับปัญหาที่ค้างคามานาน
 • เข้าถึงข้อมูลใน Akashic Record เพื่อเข้าใจอดีตชาติว่าส่งผลต่อ karmic pattern ในชาตินี้อย่างไรบ้าง
 • มองอะไรได้กว้างขึ้น ช่วยให้ไม่ตอบสนองกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยอารมณ์

ANGEL AURA QUARTZ

..

 • ช่วยดึงออกจากอารมณ์นอยๆ และพาผู้ที่นั่งสมาธิกับหินไปสู่ความเย็นใจ
 • ช่วยให้สามารถรับรู้ และรับความรักจากสิ่งดีงามได้
 • ชักนำไปสู่ความสวยงามของสิ่งที่เป็นอยู่ เห็นความงามที่รายล้อมตัวเรา
 • ช่วยพาไปสู่สมาธิระดับฌาน จนสามารถหลอมรวมกับองค์ความรู้ขั้นสูงได้
 • กำจัด cord, Limiting Beliefs, และ ทัศนคติเชิงลบ

AMAZONITE

..

 • เข้าใจตัวเอง และ balance ความต้องการของตัวเอง และของผู้อื่นได้ดี
 • ปากตรงกับใจ และเป็นในสิ่งที่พูด (walk the talk) ทำให้สิ่งที่สื่อออกไปนั้นจริงกับทั้งตัวเอง ดีกับผู้อื่น และ เป็นจริง
 • ช่วยสร้างความรู้สึกเมตตา และแสดงความกรุณาออกไปได้อย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์ สมเหตุสมผลกับทุกคน
 • ทำงานอย่างดีเยี่ยมกับ Larima, Nuummite, Moldavite

LARIMA

..

 • การเชื่อมต่อกับ Divine Feminine Goddess
 • เข้าถึง Divine Feminine Power ที่อยู่ภายใน
 • ช่วยปลดปล่อย ความเจ็บปวด ความกลัว ความโกรธเกลียด ไม่พอใจ และ ความเครียด ไปได้ จนทำให้รู้สึกสงบ สบาย

HIMALAYAN AURA QUARTZ

..

 • ช่วยยกระดับ consciousness ให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
 • Self Empowerment, Self Discovery, Transformation, Serenity
 • ช่วยนำพาผู้ที่นั่งสมาธิกับหินไปสู่เส้นทางแห่งการตื่นรู้ แม้ว่าสถานการณ์ที่เผชิญอยู่นั้นจะท้าทายเป็นอย่างมาก

SELENITE

..

 • หลอมรวมพลังงานของหินทุกก้อนในกำไล และระเบิดพลังให้แรงขึ้นอีกหลายเท่า
 • เชื่อมต่อกับ Higher Self
 • ช่วยให้ข้ามผ่านความกลัว comfort zone เพื่อไปต่อกับชีวิตได้

ซื้อหินหายาก หินแท้ เกรดพรีเมียมนำเข้าจากทั่วโลก
ติดต่อเราที่ไลน์: @vananda

วิธีนั่งสมาธิกับ Divine Feminine Wisdoms

กำไลทุกเส้นผ่านการเขียนสัญลักษณ์เรกิ (Reiki) การ Channel พลังงาน และ การทำ consciousness configuration ไว้แล้ว การเข้าถึงพลังงาน (energy download) และ หลอมรวมกับ consciousness (consciousness integration) สามารถทำได้ผ่านกระบวนการสมาธิกับกำไลเป็นประจำ ต่อเนื่อง และนานพอ

จนตัวเราสามารถเติบโตไปสู่ Consciousnes ชั้นสูง ผ่านกำไลเป็นสะพานเชื่อม ซึ่งจะทำให้เรามีพลังงานนั้นในตัวเรา และมี Consciousness ที่สร้างผลลัพธ์ที่เราต้องการให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง

ให้อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกำไลตามข้างต้น และทำการภาวนาสมาธิ โดยใช้เพลง และคำภาวนาตามนี้

Set intention : I call upon divine mothers, Kali Ma, Goddess Tara, ISIS, Mother Mary, and Kuan Yin to be present here now to bless me  with feminine wisdoms.

นั่งสมาธิกับทั้ง 5 เพลงในอัลบั้ม Kuan Yin Transmission
ARTIST: ALANA FAIRCHILD